Poslanstvo Zavoda Fitlab

je pomagati ljudem pri zdravstvenih težavah z dostopni in kakovostnimi zdravstvenimi storitvami ter jim nuditi strokovno pomoč pri krepitvi in ohranjanju zdravja. Pomemben del predstavlja tudi razvoj družinske medicine v lokalni skupnosti na osnovi skupnostnega pristopa in po principu celostne obravnave pacientov, prilagojeno starostnim strukturam.

Fitlab je ustanovil

Ambulanta

Družinske Medicine

Svetovanje

Pri razvoju telesnih in gibalnih sposobnosti

Testiranje

Gibalnih sposobnosti

Zbornik za preventivo

Vse bolj se uveljavlja načelo, da je vsak evro, vložen v preventivo, dolgoročno najboljša naložba.

– Ministrstvo za zdravje, 2015.

Sodelujemo pri projektih