Upravljavec

Uradno ime podjetja:  Zavod FITLAB, zavod za celostno zdravstveno in kineziološko obravnavo
Sedež podjetja: Partizanska 8A, 1370 Logatec
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik): Jaka Strel, dr. med.

Podlage za obdelavo osebnih podatkov, nameni obdelave in obdobje hrambe

Z vašimi osebnimi podatki se bodo seznanili osebni zdravnik, diplomirana medicinska sestra in magister kineziologije, zaposleni v ambulanti Arcus Medici, ki bodo analizirali meritve telesne zmogljivosti.

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi:

  • zakona (Zakona o pacientovih pravicah, Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Zakona o zdravstveni dejavnosti, Zakona o zdravniški službi, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter nekaterih drugih specialnih zakonih s področja zdravstva),
  • vaše osebne privolitve (npr. sodelovanje v raziskavah, projektih …).

Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom zagotavljanja varne, kakovostne, primerne in učinkovite zdravstvene oskrbe (v naši organizaciji ali pri drugem izvajalcu zdravstvene oskrbe, če boste tja napoteni ali tam nadaljevali zdravljenje), za katero ste se odločili. Potrebne podatke za opravljanje zdravstvene oskrbe pridobimo od vas (npr. opis težav in vzrokov zanje, pretekle bolezni in poškodbe ter njihovo zdravljenje, bolezni v družini, skrb za lastno zdravje in dejavniki tveganja, osebne, družinske in ekonomsko-socialne razmere …) ali nastanejo tekom izvajanja zdravstvene oskrbe (mnenja, izvidi, diagnostično gradivo in podobno, podatki, ustvarjeni pri zunanjih pogodbenih izvajalcih) ali jih pridobimo od drugih upravljavcev (npr. Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – on-line zdravstveno zavarovanje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje – informacijske rešitve eZdravja, drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, delodajalca ali drugega napotnega organa oziroma organizacije).

Podatki so del vaše redne zdravstvene dokumentacije v papirni in/ali elektronski obliki ter se hranijo 10 let po smrti pacienta (najpomembnejša zdravstvena dokumentacija) oz. 15 let od nastanka za ostalo osnovno dokumentacijo.

Osebne podatke, pridobljene na podlagi vaše privolitve, hranimo do poteka namena obdelave oz. do vašega preklica privolitve. Svojo osebno privolitev lahko namreč kadarkoli prekličete, vendar to ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je izvajala do preklica. Po preklicu soglasja bomo vaše osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.

Piškotki

Vsakemu uporabniku se ob začetku vsakokratne uporabe spletne strani dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje naročanja in zagotavljanje sledljivosti (t.i. “cookie”), ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne strani in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Spletna stran lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne strani, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Spletna stran lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti spletna stran zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne strani.

Iznos

Osebnih podatkov ne iznašamo v druge države. Na podlagi pridobljenih podatkov ne izvajamo avtomatiziranega odločanja ali avtomatiziranega profiliranja.

Obdobje hrambe

Osebne podatke bo Zavod Fitlab hranil 3 mesece od pridobitve, nato bodo osebni podatki anonimizirani.

Pravice posameznika

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice:

  • pravico do dostopa oz. seznanitev z lastnimi osebnimi podatki (do vpogleda, prepisa ali fotokopije zdravstvene dokumentacije),
  • pravico do popravka,
  • pravico do izbrisa,
  • pravico do omejitve obdelave,
  • pravico do prekinitve obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Kontaktne informacije

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov v Zavodu Fitlab lahko stopite v stik tako, da pošljete elektronsko sporočilo na: dr.strel@arcusmedici.si ali vaše sporočilo naslovite na naslov Zavod Fitlab, Partizanska ul. 8A, 1370 Logatec s pripisom “za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov”.

To soglasje lahko kadarkoli prekličete z elektronskim sporočilom na naslov: dr.strel@arcusmedici.si, kar pa ne bo vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi pridobljenega soglasja izvajala do njegovega preklica.